Windmolens Oeverbos 100% coöperatief in bedrijf

wieken oeverbos liggend

De testfase van de windmolens in het Oeverbos is achter de rug en deze is probleemloos verlopen! Aannemer Vestas heeft de windmolens officieel overgedragen aan Oeverwind Vlaardingen bv. Dit betekent dat het Vlaardings Energie Collectief en De Windvogel de twee windmolens vanaf nu 100% in coöperatief eigendom beheren. 

De testfase van de twee molens in het Oeverbos bij Vlaardingen begon in oktober en is nu afgerond. De laatste overnameinspecties zijn uitgevoerd en de allerlaatste restpuntjes weggewerkt. Oeverwind Vlaardingen, de bv waarbinnen Vlaardings Energie Collectief en De Windvogel samenwerken, neemt vanaf nu het beheer over.

100% coöperatief eigendom van De Windvogel en VEC

“De eerste volle maand productie zit erop en ik kan zeggen dat het heel goed is gegaan. Er was veel wind in oktober en november, waardoor de molens goed hebben kunnen draaien. Ik ben zeer tevreden over de stroomproductie. Ook hebben de nieuwe windmolens in deze periode weinig mankementen vertoond. Vestas heeft goed werk geleverd”, zegt projectleider Marco Spaans, namens de initiatiefnemers van de twee windturbines, de coöperaties Vlaardings Energie Collectief en De Windvogel. 

Duurzame coöperatieve stroom via GroenDus 

Oeverwind Vlaardingen heeft een stroomafnamecontract gesloten met GroenDus, een zakelijk platform voor handel in écht groene stroom. De duurzame elektriciteit die de twee turbines opwekken, komt via dit handelsplatform terecht bij verschillende afnemers of kan op de algemene elektriciteitsmarkt worden verkocht. 

Een van de afnemers is de gemeente Vlaardingen zelf, waar per 1 januari 2024 een pilot start. Tijdens de pilot zal de gemeentelijke organisatie gebruikmaken van elektriciteit die lokaal is opgewekt met de nieuwe windturbines van Oeverwind Vlaardingen in het Oeverbos. 

Afronding van de bouw begin 2024 

De bouwwerkzaamheden worden begin 2024 afgerond. In de maanden december en januari zal de civiele aannemer GMB alle tijdelijke bouwwegen verwijderen en het terrein egaliseren. De centrale parkeerplaats blijft tot die tijd nog gesloten. Al met al is het hele bouwproces voorspoedig verlopen, vindt Spaans. “De vervuilde grond die was vrijgekomen bij het graven van de fundatieputten is inmiddels afgevoerd naar de verwerker. Op de kale delen van het terrein die overblijven na de bouw zal Staatsbosbeheer in het komend seizoen nieuwe bomen aanplanten. Oeverwind Vlaardingen bv stelt hiervoor de financiële middelen beschikbaar.” 

Tijdens de Open Energiedag konden bezoekers de bouw van de windmolens in het Oeverbos volgen. Bekijk de foto’s.

Categorieën

Deel dit bericht op: