Brief aan omwonenden en bezoekers Oeverbos.

Om de omwonende en bezoekers van het Oeverbos goed te informeren over de voortgang van de realisatie van de twee windmolens zal er geregeld informatie gedeeld worden.

Beste bezoeker / omwonende van het Oeverbos,

Oeverwind Vlaardingen (een samenwerking van het Vlaardings EnergieCollectief en De Windvogel) werkt aan de voorbereiding voor de aanleg van twee windmolens in het Oeverbos. Een kwestie van lange adem, en daarom des te belangrijker om u als gebruiker van het gebied en/of omwonende met enige regelmaat weer bij te praten! Vandaar ook deze brief waarin we u informeren over de vorderingen en over een aanpassing van het plan.

Op dit moment zijn vrijwel alle voorbereidingen gereed. We hopen in maart 2023 aan de slag te gaan met de aanleg. Dan kunnen de windmolens in november 2023 klaar zijn.

Aanpassing voor onderhoud

Om de windmolens de komende 25-30 jaar te kunnen onderhouden, moeten zij bereikbaar zijn voor onderhoudskranen. In het oorspronkelijke plan was er niet voldoende ruimte voor deze onderhoudskranen. We hebben daarom voor deze kranen een route uitgezet langs bestaande wegen en wandelpaden. Op deze route en de opstelplaats voor onderhoudskranen, zorgen we voor een versteviging van de ondergrond. Dit wordt vervolgens ingezaaid met gras. Hiervoor moeten we langs de route ca. 25 bomen en flink wat jonge aanplant weg halen, die niet op dezelfde plek teruggeplant kunnen worden. Daarom wordt er aan de west- en aan de oostkant van het Oeverbos ca. 3000m2 nieuw bosoppervlak aangeplant.

Verder moeten we de windmolens aansluiten op het elektriciteitsnet. De leidingen komen langs het Deltapad vanaf voorbij de rioolwaterzuivering om vervolgens door te steken naar de molenfunderingen. Bij deze brief hebben we twee kaartjes bijgevoegd. Hierop hebben we de aanpassingen aangegeven. In het rood ziet u de routes met de verstevigde paden.

Omgevingsvergunning

Omdat het plan voor de indeling van het gebied is aangepast, hebben we een omgevingsvergunning

‘Kraanopstelplaatsen, in/uitrit en kabeltracé’ aangevraagd bij de gemeente. Het college neemt binnenkort een besluit over deze vergunningaanvraag, waarna deze opgevraagd kan worden. Als de vergunning definitief is, zetten we de vervolgstappen in het terrein.

Werkzaamheden

Voor u als omwonende en/of bezoeker van het gebied is het natuurlijk belangrijk om te weten wanneer u iets gaat merken van de werkzaamheden. We hopen nog dit jaar een begin te kunnen maken met het inrichten van het bouwterrein. Hiervoor moeten we eerst beplanting weghalen. In 2024, als de werkzaamheden gereed zijn, zorgt Staatsbosbeheer voor nieuwe beplanting, zowel bomen als struiken.

We verwachten u in oktober te informeren over de eerste werkzaamheden aan de houtopstanden en begroeiing en de eventuele afsluiting van de wandel- en of fietspaden. Afsluitingen van paden zullen een week te voren ter plaatse aangekondigd worden. Informatie over werkzaamheden en eventuele afsluitingen in november 2022 zullen we steeds actueel houden op de website van <oeverwindvlaardingen.nl.> Daarnaast blijven we de bij ons bekende geïnteresseerde omwonenden en bezoekers per brief informeren en vindt u informatie op de panelen in het Oeverbos.

Heeft u nog vragen? Schroom niet om contact met ons op te nemen!

Oeverwind Vlaardingen BV Info@Oeverwindvlaardingen.nl

Categorieën

Deel dit bericht op: