Activiteiten in het Oeverbos

Oeverwind Vlaardingen (een samenwerking van het Vlaardings Energie Collectief en De Windvogel) start binnenkort met de aanleg van twee windmolens in het Oeverbos. Via dit bericht willen we u informeren over de vorderingen en de planning van de werkzaamheden.

Begin februari moeten we nog wat beplanting weghalen. In 2024, als de werkzaamheden gereed zijn, zorgen wij samen met Staatsbosbeheer voor nieuwe beplanting, zowel bomen als struiken.

Waar vindt het werk plaats?

Op de kaart is aangegeven op welke delen van het Oeverbos de werkzaamheden invloed hebben. Hiervoor is het nodig om paden af te sluiten. Deze afsluitingen zijn ter plaatse al aangegeven.

In maart treffen wij de verdere voorbereidingen voor de bouw. Hierbij moet u denken aan het plaatsen van hekken, het tijdelijk afsluiten van paden of wegen en het plaatsen van een ketenpark voor de aannemer.

Planning komende periode

In het vroege voorjaar (maart / april) wordt gestart met de aanleg van de civiele werken zoals de toegangswegen en kraanopstelplaatsen. Een groot deel van deze civiele werken is tijdelijk van aard en bedoeld voor het transport van grote onderdelen. Deze constructies worden na afloop van de bouw weer verwijderd. Wat permanent achterblijft zijn de civiele werken voor de exploitatie van het windpark noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld de onderhoudskraan.

In de loop van 2023 zal de uitvoering van de bouw steeds verder vorm krijgen:

  • mei / juni:                                    aanleg fundaties, elektriciteitskabels
  • juli / aug / september:     aanvoer onderdelen en bouw windturbines
  • oktober / november:                 afrondende civiele werkzaamheden

Heeft u nog vragen?

Wij beantwoorden deze graag. U kunt via de e-mail contact met ons opnemen : info@oeverwindvlaardingen.nl

Met vriendelijke groet, Oeverwind Vlaardingen BV

Categorieën

Deel dit bericht op: